Friday, April 3, 2009

POLAND - COVER FROM KAZIMIERZ LESZCZYNSKI

Thank you Kazimierz
for all the philatelic items you have sent me

Dziękują Kazimierz
dla całego philatelic pozycje wy posłaliście mnie

No comments:

Post a Comment